علوم تجربي و زيست شناسي
 نمرات تست شیمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره

1

زهرا اکبری

18

2

لیلا انصاری

5.75

3

مهدیه انصاری

10.75

4

زهرا پیری

11.25

5

سمیرا پیرعلی

16

6

مرضیه تبریزی

4.25

7

زهرا رسولی

18.5

8

سعیده رسولی

9

9

فاطمه سلیمی

7.5

10

فاطمه شیخی

8

11

زهرا صادقی

۱۳.۷۵

12

زهرا عطاء الهی

18.75

13

راضیه قربانی

10

14

بهاره کاظمی

11.25

15

راضیه کنجکاو

17

16

فریبا نظام آبادی

17.25

17

فرشته وحدت حیدر پور

10

18

معصوه وحدت حیدر پور

13.75

 

نمرات تست شیمی کلاس 103 دبیرستان تلاش  شاهنجرین

دانش آموزان عزیز هر گونه اعتراض خود را به نمرات در قست " نظر دهید " اعلام نمایند

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره

1

فاطمه احمدی

3.25

2

زهرا اسدی

6.75

3

پریسا امیری

2

4

مرضیه بهرامی

8.5

5

سمیرا جاورسجینی

7

6

فاطمه جعفری

8.5

7

مرضیه خرقانی

7.75

8

معصومه خرقانی

11.5

9

مهدیه خیارایی

10

10

پرستو دهستانی

15.25

11

عارفه عباسعلی

12.75

12

رقیه عباسی

7.75

13

مرضیه عباسی

6.25

14

زهرا قربانی

16

15

مریم کریمی

9.75

16

اکرم کنجکاو

5.75

17

لیلا مرادی

11.75

18

فاطمه معصومی

2.75

 
 

 

|+| نوشته شده توسط كاظميان در Fri 23 Dec 2011  |
 
 
بالا